Public Info
Log in /

Public Info

Public info posts

Metodi ta ‘ kontra l-ugigh waqt il-hlas

Metodi ta ‘ kontra l-ugigh waqt il-hlas

Front Page Posts 1, Public Info
Kull mara tkun tixtieq tkun taf kemm se tkun muguwgha waqt il-hlas. Izda din il-mistoqsija hija diifficli li twegibha b'certezza. Il-mara tqila tista' tipprepara lilha nnifisha billi tkun taf x'metodi ta' kontra l-ugigh jezistu, u kif dawn jistghu jaffetwaw lilha u lit-tarbija. Il-fatt li jkollok lil xi hadd jakkompanjak waqt il-hlas, jaghmel differenza kbira fuq kif thossok waqt il-process. Meta jkollok lil xi hadd li tafda u li jissaportjak mieghek, dan jghinek tibni il-kunfidenza u l-abilta' biex tiggieled l-ugigh ahjar. Il-metodi ta' kontra l-ugigh li jezistu huma: 'Entonox' Opjati 'Epidural' 'Entonox' 'Entonox' huwa gass maghmul minn hamsin fil-mija 'nitrous oxide' u hamsin fil-mija ossignu. L-'entonox' tircievih billi tiehu nifs minn go maskra. Inti tikkontrolla ...
Chronic pain

Chronic pain

Public Info
What is pain? Pain is defined by the International Association for the Study of Pain as an “unpleasant sensory and emotional experience with tissue damage or potential tissue damage”. Pain has been recognised as the 6th vital sign (along with blood pressure, heart rate, respiratory rate, oxygen saturation and temperature). This occurs after an injury such as a cut or surgical operation. Pain is perceived differently; therefore the intensity of pain after surgery is subjective to the individual pain threshold. This also includes the patient’s mental state or condition. Psychologically, pain may lead to anxiety, mood and sleep disturbance. What types of pain are there? There are two types of pain; Acute Pain occurs immediately after an injury such as trauma or surgery o...
Pre-op Assessment and Preparation

Pre-op Assessment and Preparation

Front Page Posts 1, Public Info
Informazzjoni għal dawk in-nies li dalwaqt ser ikollhom operazzjoni, biex jsiru jafu aktar dwar l-Anestesija. X’nifhmu b’Anestesija ? Tipi t’Anestesija: Generali, Lokali, Topikali, Regjonali, Sedation. It-Tim tal-Operazzjonijiet. X’jagħmel l-Anestetist qabel, waqt u wara l-operazzjoni. X’tista tagħmel fiż-żmien qabel ma tiġi għall-operazzjoni. Mediċini u Allergiji. Dakinhar tal-operazzjoni. Il-Viżta ta’ Qabel l-Anestesija. X’mgħandekx tinsa ! Meta tiltaqa mal-Anestetist. Il-kunsens Kif tlesti ruħek għal Operazzjoni. Mediċini ta’qabel l-Anestesija Meta jasal il-waqt biex tinżel għall-Operazzjoni Ftit qabel ma torqod. Wara li tintilef, Waqt l-operazzjoni Wara l-operazzjoni Meta titla fis-sala Transfużj...