Front Page Posts
Log in /

Front Page Posts 1

Posts will be displayed just under the “Latest news” ticker in the home page.

Metodi ta ‘ kontra l-ugigh waqt il-hlas

Metodi ta ‘ kontra l-ugigh waqt il-hlas

Front Page Posts 1, Public Info
Kull mara tkun tixtieq tkun taf kemm se tkun muguwgha waqt il-hlas. Izda din il-mistoqsija hija diifficli li twegibha b'certezza. Il-mara tqila tista' tipprepara lilha nnifisha billi tkun taf x'metodi ta' kontra l-ugigh jezistu, u kif dawn jistghu jaffetwaw lilha u lit-tarbija. Il-fatt li jkollok lil xi hadd jakkompanjak waqt il-hlas, jaghmel differenza kbira fuq kif thossok waqt il-process. Meta jkollok lil xi hadd li tafda u li jissaportjak mieghek, dan jghinek tibni il-kunfidenza u l-abilta' biex tiggieled l-ugigh ahjar. Il-metodi ta' kontra l-ugigh li jezistu huma: 'Entonox' Opjati 'Epidural' 'Entonox' 'Entonox' huwa gass maghmul minn hamsin fil-mija 'nitrous oxide' u hamsin fil-mija ossignu. L-'entonox' tircievih billi tiehu nifs minn go maskra. Inti tikkontrolla ...
Pre-op Assessment and Preparation

Pre-op Assessment and Preparation

Front Page Posts 1, Public Info
Informazzjoni għal dawk in-nies li dalwaqt ser ikollhom operazzjoni, biex jsiru jafu aktar dwar l-Anestesija. X’nifhmu b’Anestesija ? Tipi t’Anestesija: Generali, Lokali, Topikali, Regjonali, Sedation. It-Tim tal-Operazzjonijiet. X’jagħmel l-Anestetist qabel, waqt u wara l-operazzjoni. X’tista tagħmel fiż-żmien qabel ma tiġi għall-operazzjoni. Mediċini u Allergiji. Dakinhar tal-operazzjoni. Il-Viżta ta’ Qabel l-Anestesija. X’mgħandekx tinsa ! Meta tiltaqa mal-Anestetist. Il-kunsens Kif tlesti ruħek għal Operazzjoni. Mediċini ta’qabel l-Anestesija Meta jasal il-waqt biex tinżel għall-Operazzjoni Ftit qabel ma torqod. Wara li tintilef, Waqt l-operazzjoni Wara l-operazzjoni Meta titla fis-sala Transfużj...
History of Anaesthesia

History of Anaesthesia

Front Page Posts 1, Public Info
Acknowledgement To Dr David Spiteri, consultant in anaesthesia and intensive care, whose insight into the first drafts of this article proved invaluable for its fruitful completion. Introduction The quest to abolish pain of surgery proved beyond reach for centuries.1 Surgery sorely tested the patients' endurance, the hospital assistants brute strength to hold them down and, above all, the surgeon's dexterity and speed. The faster the surgeon, the better. Mikiel'Ang Grima, resident surgeon at the Sacra Infermeria in Valletta from 1763 to 1797, was renown for carrying out some major operations in under three minutes.2 Anaesthesia then developed through the coincidental and disparate efforts of contentious pioneers who often became victims of their own discoveries. The hospital of t...